ברוכים הבאים

ד. כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון
Alliott Global Alliance

  • משה אביב 1, אור יהודה, ישראל
  • קומה 1 מיקוד 6037119

מידע ותשלומים באתר שער הממשלה

מחפשים שירות ותשלום באתר האינטרנט של שער הממשלה.
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

מידע על אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים באתר רשות המיסים

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

פרטי עוסק מורשה במע"מ באתר רשות המיסים

לחץ כאן

כל העושה שימוש באתר זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית

סימולטור חוק המזומן באתר רשות המיסים

כמה מותר במזומן וכמה עולה קנס על הפרה. באתר רשות המיסים סימולטור לסיוע.
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות באתר רשות המיסים

כל מי שמנהל ספר חשבוניות וספר קבלות באמצעות מחשב חייב לוודא שמהדורת התוכנה בה עושה שימוש הנה חוקית. בכל שאלה פנו במייל לרשות המיסים דרך המערכת.
לחץ כאן 


שווי שימוש ברכב צמוד שנרשם לראשונה החל מתאריך 01/01/2010 אתר רשות המיסים

יש למלא שנת רישום, סוג רכב, קוד תוצר וקוד דגם בהתאם לנתוני
רישיון הרכב. לפי הדוגמא שבסימולטור באתר רשות המיסים.
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

מדריך למסים על הכנסות מפיקדונות ומתוכניות חיסכון והקלות מס לגמלאים באתר רשות המיסים

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

מדריך להגשת בקשה להחזר מס באתר רשות המיסים

מדריך זה נועד למי שאינם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, אך מעוניינים להגיש אותו כבקשה להחזר מס. כאן תוכלו לקבל מידע על הזכויות שלכם, על תהליך הגשת הדוח והאישורים, ולהבין מהן הטבות המס שאתם זכאים להן כעובדים שכירים. באתר רשות המיסים.

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

סימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכירים באתר רשות המיסים

סימולטור זה מיועד לאחד או יותר מהמקרים הבאים:
לנישום שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.
לנישום החייב בהגשת דו"ח שכל הכנסותיו ממשכורת
ו/או מריבית ו/או משכירות ואינו דורש בעדם הוצאות מימון .
באתר רשות המיסים.

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

סימולטור - מס רכישה מיסוי מקרקעין באתר רשות המיסים

סימולטור מס רכישה באתר רשות המיסים בחישוב רגיל ובחישוב מורחב לפי מאפיינים אישיים.
באתר רשות המיסים


כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

מחשבון מיסי יבוא באתר רשות המיסים

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

סימולטור נקודות זיכוי / מס הכנסה באתר רשות המיסים

מחשבון זה נועד לחישוב נקודות זיכוי הרלוונטיות למצב המשפחתי בלבד.
מחשב את המס לניכוי מהמשכורת על פי מספר נקודות זיכוי וסכום ההכנסה לשנת מס הנוכחית.
בוחרים בלשונית הרצויה
באתר רשות המיסים
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

מידע נדלן אתר רשות המיסים ואתר שירות ממשלתי

מידע על עסקאות נדלן שדווחו לרשות המיסים
אתר רשות המיסים

לחץ כאן 

מידע על עסקאות נדלן. שירות ממשלתי
אתר מידע ממשלתי

לחץ כאן ​​​

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

מדריך לפירוט המסלולים לתשלום ולהקלות במס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים בישראל

מדריך זה מפרט את שלושת המסלולים להקלות במס הכנסה ליחיד המשכיר דירה למגורים בישראל. באתר רשות המיסים

לחץ כאן ​​​

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

עריכת תיאום מס באינטרנט באתר רשות המיסים

שירות זה מאפשר לשכירים בעלי הכנסה מיותר ממעסיק אחד, לערוך תיאום מס באינטרנט ולהנפיק באופן מיידי את אישורי תיאום מס ללא צורך לצאת מהבית ולהגיע למשרדי מס הכנסה. באתר רשות המיסים.

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

צור קשר עם רשות המיסים בנושאים שונים באתר רשות המיסים

ריכוז דרכי פניה לרשות המסים בישראל בנושאים שונים
באתר רשות המיסים
לחץ כאן ​​​

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית


מיצוי זכויות באתר הביטוח הלאומי

כל מחשבוני הזכויות באתר הביטוח הלאומי
לחץ כאן 

טיפים למימוש זכויות באתר הביטוח הלאומי
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

הגשת תביעות וטפסים און-ליין באתר הביטוח הלאומי

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

צור קשר במגוון נושאים באתר הביטוח לאומי

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

מחשבון הצמדה למדדים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בדקו את ההצמדה למדד המחירים לצרכן , למחירי הדירות , מדדי מחירי התשומות השונים ועוד. באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

בדיקת חשבונות ולקוחות באתר בנק ישראל

בדיקת מצב חשבונות ולקוחות באתר בנק ישראל
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

חיפוש מלוות חובה ובונדס שטרם נפדו באתר בנק ישראל

בשנים 1961 - 1982 נגבו מאזרחי המדינה מלוות חובה ומלוות מרצון.
אם שילמת אתה או קרובך שהלך לעולמו וטרם פדית אתה מוזמן לבדוק באתר בנק ישראל.
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

המרת מט"ח באתר בנק ישראל

ניתן לבחור עד ששה מטבעות בו-זמנית.
באתר בנק ישראל

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

תרגום ריבית נומינאלית לאפקטיבית וההיפך אתר בנק ישראל

תרגום ריבית אפקטיבית (על בסיס שנתי) לריבית נומינלית (על בסיס שנתי) ולהיפך
ההנחה היא שהריבית האפקטיבית מחושבת על הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים.
באתר בנק ישראל.
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על דעת עצמו הבלעדית.

דוח נתוני אשראי אישי באתר בנק ישראל

אחת לשנה זכותכם לקבל בחינם דוח ריכוז נתונים אחד (רגיל או מלא), וניתן לממש זכות זו באתר האינטרנט של המערכת באתר האינטרנט של בנק ישראל או באמצעות המוקד הטלפוני של בנק ישראל.
לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על דעת עצמו הבלעדית

תמונה פנסיונית באתר המסלקה הפנסיונית

לקבלת תמונת מצב פנסיונית עדכנית ,באתר המסלקה הפנסיונית בעלות סמלית.
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על דעת עצמו הבלעדית.

מחשבון לחישוב ניקוד וגובה ההלוואה לדיור (משכנתא) באתר משרד הבינוי והשיכון

הזכאות ותנאי ההלוואות המחייבים נקבעים על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר ומופיעים בתעודת הזכאות המונפקת באמצעות הבנקים למשכנתאות.
באתר משרד הבינוי והשיכון
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

שירותים מקוונים הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין באתר משרד המשפטים

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

אתר פעולות מקוונות - תאגידים Online באתר משרד המשפטים

אתר הפעולות מאפשר לקבל סוגים שונים של מידע, כגון: הפקת מסמכים ואישורים, בחינם או בתשלום. באמצעות אתר הפעולות תוכלו גם לשלם חובות אגרה שנתית לחברה. באתר משרד המשפטים.
לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

מערכת המידע על הליכי חדלות פירעון פשיטות רגל ופירוקי חברות באתר משרד המשפטים

המערכת מאפשרת לציבור הרחב לבדוק קיומם של צווי כינוס, צווי פשיטת רגל, צווי פירוק צווי פתיחת הליכים, והליכי הסדר, ולברר פרטים על ההליכים המנוהלים מכוח צווים או תהליכים אלו. באתר משרד המשפטים.

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

עיון בשעבודים ומשכונות באתר משרד המשפפטים

שירות זה מאפשר צפייה במידע הנוגע לבטוחות הן של חברות (שעבודים) והן של יחידים וגופים נוספים שאינם חברות (משכונות) במקום אחד. במסגרת זו, ניתן להפיק מידע לגבי משכונות שנרשמו לחובת יחידים וגופים נוספים שאינם חברות. האיתור מתבצע לפי מספר זיהוי של חייב, מספר רישוי של כלי רכב או מספר משכון. באתר משרד המשפטים

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

השוואת מחירי ביטוח ודמי ניהול בחסכון פנסיוני באתר משרד האוצר

השוואת מחירי ביטוח בריאות באתר משרד האוצר
לחץ כאן 

השוואת מחירי ביטוח חיים, גם למשכנתא, באתר משרד האוצר
לחץ כאן 

השוואת מחירי ביטוח דירה באתר משרד האוצר
לחץ כאן

השוואת מחירי ביטוח רכב חובה באתר משרד האוצר
לחץ כאן 

השוואת דמי ניהול באתר משרד האוצר
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

חיפוש חסכונות בבנקים ובגופים המנהלים חסכון פנסיוני -הר הכסף באתר משרד האוצר

חיפוש חסכונות על שם החוסך או על שם קרובו שהלך לעולמו. באתר משרד האוצר.

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

איתור פוליסות ביטוח באתר רשות שוק ההון - הר הביטוח באתר משרד האוצר

מוצרי ביטוח: פוליסות וכתבי שירות בענפי הביטוח השונים. ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוחי בריאות, ביטוח חיים ועוד. על שם המחפש או קרובו שהלך לעולמו באתר משרד האוצר.

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על דעת עצמו הבלעדית.

השוואת חסכון פנסיוני באתר משרד האוצר

בודקים מה יש לנו ומשווים השוואה איכותית

קרנות השתלמות, קופות גמל, מרכזיות לפיצויים, מטרה אחרת, חסכון לכל ילד, קופת גמל להשקעה. באתר משרד האוצר.
לחץ כאן

קרנות פנסיה מקיפות חדשות , קרנות פנסיה כלליות חדשות. באתר משרד האוצר.
לחץ כאן 

פוליסות ביטוח מנהלים ישנות ,פוליסות ביטוח חדשות. באתר משרד האוצר.
לחץ כאן 
 
כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

ההבדלים בין סוגי חסכון פנסיוני לטווח ארוך באתר משרד האוצר

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

קרנות פנסיה נבחרות באתר משרד האוצר

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

פנסיה חובה לעצמאים באתר משרד האוצר

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

איך לנייד חסכון פנסיוני באתר משרד האוצר

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

כלים לניהול הכסף האישי באתר משרד האוצר

מחשבון ניהול תקציב אישי כ-20 דקות מילוי
באתר משרד האוצר
לחץ כאן 

מחשבון חסכון כ-3 דקות מילוי. באתר משרד האוצר
לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית 

זכויות סל הבריאות והשוואת תוכניות בריאות משלימות בקופות החולים באתר משרד הבריאות

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

אתר האינטרנט של שירות התעסוקה

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

שירותים מקוונים באתר דואר ישראל

לחץ כאן 

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית 

מוקד שירותים מהירים באתר רשות מקרקעי ישראל

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

מחשבון עמלות מסחר באתר הבורסה לניירות ערך

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

הסוכנות לעסקים קטנים באתר משרד הכלכלה

תכניות סיוע והכשרות מקצועיות לעסקים קטנים ובינוניים
באתר משרד הכלכלה.
לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית

בדיקה במרשם חייבים באתר רשות הגבייה והאכיפה

כניסה ללא סיסמא ,בחלק התחתון של המערכת בוחרים קטגוריה. באתר רשות הגביה והאכיפה.

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

אתר האינטרנט של המועצה הישראלית לצרכנות

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על דעת עצמו הבלעדית.

מדריך לעולה באתר האינטרנט של משרד העלייה והקליטה

מדריך מקיף על זכויות בשפות שונות.

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן באתר כל זכות

לחץ כאן

כל העושה שימוש בשירות זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית
עובדים עם המדינה או עם גופים מתוקצבים, שימו לב!
1 דקות קריאה
0 הערות

שימו לב! ייתכן ואתם נדרשים למסמכים הבאים באופן דיגיטלי: שוברי קבלה, חשבוניות, הודעות זיכוי וחשבוניות מס

קרא עוד  
מעסיקים ,שכירים ועצמאים תכירו את "קרנות ברירת מחדל"
1 דקות קריאה
0 הערות

"קרנות ברירת מחדל" נועדו לעשות סדר .ולהקל את החיים בכל הקשור לחסכון פנסיוני. כל המידע העדכני ביותר!

קרא עוד  
ברוכים הבאים לאתר של חברת ד. כהן את ר. כהן ושות' רואי חשבון.
משרד רואי החשבון שלנו פועל משנת 1988 ועוסק בתחומים הבאים: ביקורת, חשבונאות, ייעוץ מס, יעוץ וליווי עסקי, גישור ובוררות ושירותים נלווים.
אנו שמים דגש רב על מתן שירות וליווי אישי ללקוחותינו מתוך התאמה ליחודיות העסק וצרכיו תוך שמירה על רמת מקצועיות גבוהה.
צוות העובדים במשרדנו הוא צוות עובדים מקצועי ומיומן ונמנים עליו רואי חשבון, מנהלי חשבונות, חשבי שכר ויועצי מס בעלי ותק וניסיון רב.
בחודש יוני 2014 הצטרף משרדנו לקבוצת אליוט העולמית (Alliott Group) המאגדת מאות משרדי רואי חשבון, יועצים עסקיים, ועורכי דין ברחבי העולם. ההצטרפות לקבוצה מאפשרת ללקוחותינו גישה למשאבים רבים בארץ ובעולם.
פרופיל המשרד באתר קבוצת אליוט הבינלאומית

לקוחותינו נמנים על מגוון רחב של עסקים:
- חברות פרטיות - ישראליות ובין-לאומיות
- מלכרים ועמותות
- שותפויות
- עסקים עצמאיים


השותפים במשרד:
דוד כהן - רואה חשבון


רו"ח דוד כהן הינו מייסד המשרד והוא בעל רקע וניסיון רב בביקורת, מיסוי, יעוץ ניהולי ועסקי, הכנת תכניות עסקיות והערכות שווי וגישור. כיום הוא גימלאי של צה"ל לאחר 23 שנות שירות בחיל האויר בו ביצע תפקידי פיקוד ומטה .
השכלה:
בוגר החוג לכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן (B.A)
בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן (LL.M )
בוגר קורס גישור מטעם לשכת רואי חשבון בישראל ונכלל ברשימת המפשרים בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי המשפט (מינוי מפשר) התשנ""ז 1996 .
פרופיל LinkedIn 

רבקה כהן - רואת חשבון 

לרו"ח רבקה כהן ניסיון רב בביקורת, ייעוץ בנושאי שכר ודיני עבודה והיא בעלת ידע רחב במיסוי.
כמו כן, היא גם בעלת ניסיון עשיר במתן שירותי חשבות בחברות פרטיות - מיקור חוץ - Outsourcing .
השכלה:
רואת חשבון C.P.A (ISR) .
בעלת תואר ראשון LL.B במשפטים.
בעלת תואר ראשון בחינוך .B.Ed.
פרופיל LinkedIn

צוות המשרד

יובל כהן -רואה חשבון

רואה חשבון יובל כהן, דור שני למייסדי המשרד.
תחומי התמחות ספציפיים: ביקורת דוחות כספיים של חברות פרטיות ועמותות, טיפול בעצמאים, בנושאי מיסוי, בנושאי מחשוב ומערכות מידע.
השכלה:
יובל הוא בעל תואר בוגר (B.A) במנהל עסקים בהצטיינות מהמרכז ללימודים אקדמיים
בוגר לימודי תעודה בחשבונאות במסגרת המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן.
בעל רישיון רואה חשבוןC.P.A. (ISR) וחבר לשכת רואי חשבון.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מורשה.
פרופיל LinkedIn​​​

צוות המשרד המקצועי כולל מנהלי חשבונות וחשבי שכר ותיקים ומנוסים מאוד.


אודות