שירות לפורשים ופנסיונרים

ייעוץ לקראת פרישה מהעבודה ,ייצוג מול רשויות המס והגורמים השונים,לווי לאורך תהליך הפרישה.

ייעוץ, ייצוג ולווי של פנסיונרים.