השימוש במידע באתר האינטרנט של חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ואין לראות במידע כחוות דעת מוסמכת ו/או ייעוץ ו/או המלצה מקצועית. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון לא תהא אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו או עלולים להיגרם לו או לצד ג' כלשהו.

תנאים  

על ידי גישה לאתר בכתובת https://www.dr-cpa.co.il/, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שירות אלה, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכים שאתה אחראי לציות לכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, נאסר עליך להשתמש באתר זה או לגשת אליו. החומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים החלים. כמו כן, על ידי שימוש בשירות זה אתה מצהיר שאתה בגיל 18 לפחות.

הצהרת אחריות

החומרים באתר חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון, מסופקים על בסיס 'כמות שהם'. חברת ד.כהן את ר.כהן ושת' רואי חשבון אינה מתחייבת, באופן כתוב או משתמע, ומכחישה בזאת כל אחריות שהיא, לרבות: אחריות ללא הגבלה, אחריות משתמעת, אחריות לתנאי סחירות, אחריות בגין התאמה למטרה מסוימת,  אחריות בגין אי הפרה של קניין רוחני, אחריות בגין הפרה אחרת של זכויות. חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון אינה מתחייבת או מציגה כל טיעון הנוגע: לדיוק, לתוצאות הסבירות, למהימנות השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלה, או בכל הקשור בדרך אחרת לחומרים כאלה, או באתרים כלשהם המקושרים לאתר זה.

מגבלות  

בשום מקרה חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון או ספקיה לא יהיו אחראים לנזקים כלשהם (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים או אבדן רווח, או עקב הפרעה עסקית) הנובעים מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון. אפילו אם ל- חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון או לנציג מורשה של חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון, נמסר בעל פה או בכתב על האפשרות לנזק כזה. מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מאפשרים הגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או נלווים, ייתכן שמגבלות אלה לא חלות עליך.


דיוק החומרים

החומרים המופיעים באתר חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון עשויים לכלול שגיאות טכניות, דפוס או צילום. חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון אינה מתחייבת כי אף אחד מהחומרים באתר האינטרנט שלה מדויק, מלא או עדכני. חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון רשאית לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. עם זאת חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון אינה מתחייבת לעדכן את החומרים.


קישורים

חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר שלה ואינה אחראית לתוכנו של אתר מקושר כזה. הכללת קישור כלשהו אינה מרמזת על אישור של חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון לאתר. השימוש בכל אתר מקושר כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד.


שינויים

חברת ד.כהן את ר.כהן ושות' רואי חשבון רשאית לשנות את תנאי השירות הללו לאתר שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש באתר זה אתה מסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית של תנאי השירות הללו.


חוק תקף

תנאים והגבלות אלה נשלטים על ידי חוקי ישראל ומפורשים בהתאם לחוקי ישראל ואתה כפוף באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט באותה מדינה או מיקום.