שירותים עסקיים מיוחדים
 • מתן שרותי גישור ובוררות בנושאים עסקיים
 • מתן חוות דעת משפטית
 • ייעוץ כלכלי
 • הדרכה וייעוץ בהקמת עסקים חדשים.
 • בניית תכנית עסקית.
 • ליווי הקמת חברות.     
 • סיוע בפתיחת חשבונות בנק ובדיקת אפשרויות אשראי לעסק.
 • ייעוץ וליווי לעסקים קטנים.
 • שירותי חשבות - Outsourcing
 • בדיקת כדאיות השקעות ותמחיר
 • הערכות שווי ובדיקת נאותות.