חנוכה שמח! עדכונים וחידושים אחרונים...


1 דקות קריאה
31 Oct
31Oct

בפסק דין שניתן לאחרונה, בית המשפט סיווג עסקה של השקעה בשותפות תמורת משיכת רווחים ודמי השכרת מוניטין כעסקה למכירת זכויות בשותפות, ובמקביל נשללה הפחתת מוניטין כהוצאה בשותפות---עלייה בשיעור מס רכישה בגין רכישת דירת מגורים נוספת---הורחבה פריסת התשלומים בהחזרת מענקים על ידי עסקים שנפגעו בתקופת הקורונה---מוצע לא לדחות מועד ההכרה כידועים בציבור בביטוח לאומי---נדחתה תביעתה של מעסיקה להחזר דמי ביטוח בריאות לשנים בהן קבע הביטוח הלאומי כי העובד המבוטח לא היה תושב ישראל---הרמת מסך חריגה נגד אב ובנו שקיפחו זכויות עובדים---עובד בנק שעבר אירוע מוחי לאחר קריאת מייל בעבודה, יוכר כנפגע עבודה---יש לאפשר לעובד פושט רגל קיום בכבוד למחייתו גם אם מעסיקו חדל פירעון

לחצו כאן

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.