1 דקות קריאה
27 Jan
27Jan

תשלום אגרת חברות שנתית לשנת 2022 במחיר מופחת עד 31/3/2022. 

עדכון תקרות הכנסה פטורה לנכה או לעיוור סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

פסיקה תקדימית שתאפשר קבלת מענקי קורונה באופן רחב וקל.

מענקי קורונה הנדרשים להשבה – האמנם מהווים הכנסה?

מענק השתתפות בשכר דירה לעסקים.

החורף כאן – האם היעדרות עובד בשל תנאי מזג אוויר קשים מזכה בשכר?

בית המשפט קבע והתושבות נשללה אחורנית ועימה קצבת הנכות הכללית.

בית המשפט קבע ואי ניצול ימי מחלה בתלושי בעל שליטה הביא לשלילת זכאות לדמי תאונה.

בית המשפט קבע כי סייעת לרופא שיניים שהתפטרה בשל הוצאתה לחל"ת נחשבת למפוטרת.

בית המשפט קבע וחברת החשמל חויבה לפצות עובד עם מוגבלויות מחמת התעמרות

לחצו כאן לכל החדשות והעדכונים 


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.